Covid-19

Coronavirus: stand van zaken SKD Kinderopvang op 19 april 2021    

Vanaf 19 april 2021 is SKD Kinderopvang weer volledig geopend.

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor
kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of BSO. De beslisboom is
een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de
beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Met de beslisboom kan worden bepaald of een
kind naar de kinderopvang/BSO mag komen of niet.
Er is een nieuwe versie van de beslisboom uitgebracht op 6 februari 2021. De aanpassingen
zitten in de (strengere) regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met
corona. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van
kinderen is gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied gelden er nu striktere
regels. Klik op onderstaande button om de beslisboom in te zien: