Kwaliteit

Centraal pedagogisch beleid

GGD rapport

De Wet kinderopvang regelt dat alle kindcentra minimaal jaarlijks door de plaatselijke GGD gecontroleerd moeten worden. Naast de bekende terreinen als personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. SKD beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat verwoordt hoe de medewerkers hun pedagogische taak uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van de kinderopvang daadwerkelijk gewaarborgd. De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de instelling als voor de ouders bedoeld is. Sinds de invoering van de wet kinderopvang (2005) is deze nieuwe keuringsvorm ingesteld en wordt nog jaarlijks beoordeeld en bijgesteld.

Wet Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Wilt u snel weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Bereken dan uw kinderopvangtoeslag bij Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Hebt u geen BSN/sofinummer? Bel dan de BelastingTelefoon voor informatie over wat u dan moet doen.

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht van de belastingdienst. Dit bericht heet een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel toeslag u voorlopig krijgt. Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen. Binnen 4 weken na de voorschotbeschikking krijgt u het 1e bedrag op uw rekening.

Met Mijn toeslagen kunt u de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit zien op Mijn toeslagen.

Hebt u hulp nodig om een toeslag aan te vragen? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor. Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken. U kunt ook terecht bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Suggesties, tips, klachten

SKD Kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie. Informatie over de geschillencommissie kunt u vinden op de volgende website: www.degeschillencommissie.nl

Heeft u suggesties, tips of klachten, mailt u dan naar info@skdkinderopvang.nl.
Deze worden door ons zeer gewaardeerd.

Klachtenregeling voor de gebruikers en medewerkers van SKD kinderopvang

Eet mee met SKD

Certificeringen

KIJK     gezonde kinderopvang        piramide (2)     Calibris    Klachtenvrij-pin-2019  avg_ok_logo