Voorschoolse educatie

VE-programma Piramide

Jonge kinderen leren het meest van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses. SKD Kinderopvang vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontplooien en ontwikkelen op eigen niveau.

SKD Kinderopvang werkt met het gecertificeerde VE (Voorschoolse Educatie) -programma Piramide welke opgebouwd is rondom diverse projecten die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, de seizoenen en het verkeer.

Naast sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen, is er ook aandacht voor muziek, dans, beeldende activiteiten, ontdekken en buiten spelen. Het programma biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers én de kinderen.

Dit gecertificeerde VE- programma wordt 40 weken per jaar dagelijks aangeboden door hiervoor speciaal geschoolde pedagogisch medewerkers aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Niet alleen in het kader van het bestrijden van taalachterstand, maar ook ter bevordering van de taalontwikkeling als basis voor de algemene ontwikkeling op alle de drie locaties van SKD Kinderopvang, te weten: kindcentrum de Bloesemboom, Sasboutstraat 3 te Delft, kinderdagverblijf de Kindertuin, Pijperring 1a te Delft en kindcentrum de Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, te Delft.

 

Het tarief voor het Voorschoolse Educatie Programma vindt u hier:

Tarieven | SKD kinderopvang