Nieuws

Coronavirus: stand van zaken SKD Kinderopvang op 14 december

15 december 2020

Zoals door onze regering in de persconferentie van maandag 14 december 2020 is aangekondigd, sluit ook SKD Kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 haar deuren voor de reguliere opvang tot en met tenminste 17 januari 2021. Wij zullen deze gehele sluitingsperiode alleen geopend zijn voor noodopvang.

Meer informatie hierover vindt u op onze themapagina Covid-19.

Kerstgroet

6 december 2020

SKD kinderopvang vanaf 11 mei weer volledig open

13 mei 2020

Wat zijn wij blij dat wij vanaf 11 mei alle kinderen en de ouders weer op onze locaties kunnen ontvangen.

Graag willen wij u bedanken voor uw geduld en begrip in deze tijd. Wij krijgen veel lieve en leuke reacties van ouders en kinderen. Wij voelen ons daardoor heel erg gesteund door jullie.

Welkom terug!

Team SKD Kinderopvang

Wij wensen jullie allen hele fijne paasdagen en hopen de kinderen heel snel weer te zien!

9 april 2020

Een kistje vitamientjes

8 april 2020

Deze tijd is het goed en belangrijk om klaar te staan voor kleine ondernemers en om je eigen medewerkers een hart onder de riem te steken.
Daarom heeft de directie en het management team van SKD in samenwerking met van Kekem (onze vaste leverancier voor groente en fruit) een kistje vitamientjes aangeboden aan het gehele SKD team.

Wij hopen dat het team hier van zal genieten en dat zij sterk en gezond zullen blijven!

Nieuwsbrief SKD Corona beleid

20 maart 2020

Beste ouders/verzorgers, hieronder leest u een samenvatting van de richtlijnen welke SKD Kinderopvang hanteert met betrekking tot het Corona beleid.

Vanaf maandag 16 maart is SKD Kinderopvang officieel gesloten en blijven de locaties alleen open voor de kinderen van wie de ouders in de cruciale beroepsgroep werkzaam zijn en kinderen met een SMI- verklaring (Sociaal Medische Indicatie). Alle kinderen worden opgevangen op locatie de Vlinderstruik en de Bloesemboom. Beide locaties zijn geopend vanaf 7.00 uur, ook voor de BSO (buitenschoolse opvang).

Wij hanteren de volgende maatregelen:

  1. Wanneer de ouders tot deze beroepsgroep behoren en het kind nog niet bij SKD Kinderopvang ingeschreven staat kunnen de ouders/verzorgers per email het kind(eren) aanmelden voor de gewenste dagen. Hiervoor gebruiken ouders/verzorgers een speciaal noodopvang formulier, welke via de website van de gemeente en de websites van de kinderopvangorganisaties te downloaden is.
  2. Bestaande klanten dienen hun kind(eren) aan te melden voor de gehele periode (t/m 6 april) via: e.bothof@skdkinderopvang.nl
  3. Niet aangemelde kinderen kunnen niet worden opgevangen en zullen dus geweigerd worden.
  4. Kinderen van de BSO vangen wij alleen op voor gehele dagen daar wij niet de logistieke mogelijkheden hebben de kinderen van school te halen. Gedurende de dag ondersteunen wij in het onderwijs en/of faciliteren wij dit. Zowel binnen als buiten.
  5. Gemeente en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van de gemeente – moeten aansluiten bij de samenwerkings-initiatieven op lokaal niveau tussen de Kinderopvang en het onderwijs.
  6. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt op de vertrouwde locaties met vertrouwde gezichten. De VNG en de gemeente zijn de partijen die de lokale noodopvang coördineren.
  7. Ministerie van SZW laat weten dat de noodopvang moet voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving geldend sinds 13 maart de zgn. ’coulance regeling’.  
  8. SKD Kinderopvang blijft uitgaan van het welzijn van de kinderen en het beleid van vertrouwde gezichten hanteren.
  9. SKD Kinderopvang heeft op dit moment geen mogelijkheid om 24-uurs opvang aan te bieden. Wij staan open, indien gevraagd, voor enige ondersteuning. 
  10. De gemeente regelt de toeleiding van ouders die nog geen gebruik maken van opvang en de coördinatie van de 24-uurs opvang.

Zorgen omtrent kosten kinderopvang coronacrisis en aanvraagformulier noodopvang

19 maart 2020

Beste ouder,

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.

De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent.

Vragen en antwoorden
Heeft u vragen kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde- vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang, www.boink.info/coronavirus-kinderopvang, www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus en www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang. Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of met één van onze medewerkers via informatie@kinderopvang.nl of 079 363 81 05.

Wij blijven graag in contact en wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.

Vriendelijke groet,

Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Download hier het Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen

Locatie de Vlinderstruik opnieuw gecertificeerd voor het keurmerk Groen Cement

16 december 2019