Nieuws

Nieuwjaarsgroet 2019

15 december 2019

VVE programma bij SKD Kinderopvang

1 november 2019

Bij SKD Kinderopvang wordt sinds 2014 met het taalprogramma Piramide gewerkt. Het taalprogramma is breed ingezet en wordt dagelijks aangeboden aan alle kinderen op zowel de dagopvang als de BSO ter bevordering van de algemene ontwikkeling en taal verrijking.

Daar de harmonisatie van de Wet Kinderopvang geen verschil meer maakt in het financieren van de VVE kindplaats, kunnen de kinderen van 2 tot 4 jaar met een VVE verwijzing ook bij de dagopvang (kinderdagverblijf) voor de peuteropvang terecht . Met ingang van 2019 biedt SKD Kinderopvang aan deze groep, op vaste dagdelen: te weten 2 ochtenden van 8.00 tot 13.00 uur het taalprogramma Piramide gericht aan.  Op deze dagdelen voldoet SKD Kinderopvang aan alle wettelijke en kwalitatieve eisen zoals vastgesteld in de subsidie beleidsregel omtrent peuteropvang en VVE van de gemeente Delft.

SKD Kinderopvang is een gecertificeerde groene en gezonde kinderopvang, 52 weken open en biedt de mogelijkheid voor een 46 of 52 weken contract.

SKD Kinderopvang werkt op basis van een all-in pakket te weten: voeding, verzorgings- en activiteitenpakket. Deze bestaan onder andere uit  een warme vegetarische maaltijd, fruit, versgebakken brood, luiers en verzorgingsmiddelen, kinderyoga en muziek op schoot.

De basis openingstijden zijn van 08.00-18.00u met de mogelijkheid van verlengde opvang van 07:00-08:00 en van 18:00-19:00.

Vakantiedagen en/of verzuimdagen kunnen binnen een kalenderjaar in overleg geruild of ingehaald worden.

  • Om aan dit programma deel te kunnen nemen is een VVE verwijzing van het CJG (consultatiebureau) nodig
  • U kunt bij een van de onderstaande SKD Kinderopvanglocaties terecht:
    • KDV De Kindertuin, Pijperring 1a, 2625 EC Delft, 015-257 88 86
    • KC De Bloesemboom, Sasboutstraat 3, 2614 CN Delft, 015-213 24 42
    • KC De Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, 2624 WP Delft, 015-364 78 95
  • Voor verdere informatie en contact verwijzen we u naar: